روزشمار

روزشمار زندگی مزدک کیان فر

 • 21/8/1362 تولد
 • 21/11/1362 ورود به مهد کودک نیما
 • 31/6/1368 جشن فارغ التحصیلی از مهد کودک نیما
 • 1/7/1368 کلاس اول دبستان شهید مطهری
 • 1/4/1373 پایان مرحله ابتدائی (دبستان)
 • 1/7/1373 کلاس اول راهنمائی (مدرسه میقات)
 • 1/4/1376 پایان مرحلـﺔ راهنمائی
 • 1/7/1376 کلاس اول دبیرستان نمونه مردمی تزکیه
 • 1/7/1379 پیش دانشگاهی حکیم فارابی
 • تابستان 1380 همکاری با کافی نت پیام و سپیده
 • 1/7/1380 دانشجوی سال اول (رشته مهندسی عمران ـ عمران) دانشگاه آزاد ـ زنجان
 • مرداد 1381 همکاری با انتشارات قلم آشنا (مدیریت تولید)
 • آذر 1381 عضویت در گروه طراحی و چاپ سالنامه جوان
 • زمستان 1381همکاری با تبلیغات انتخاباتی مجلس و شورای شهر (ستاد مهر)
 • اسفند 1381 همکاری با مؤسسه فرهنگی ـ هنری پیشین پژوه و حاصل آن:
 • نوروز 1382 طراحی متن و جلد: جیرفت کهن ترین تمدن شرق
 • بهار 1382 صفحه آرائی و طراحی متن و جلد :
  • راهنمای مرکز پژوهشی بررسی های باستان شناسی
  • صفحه آرائی و طراحی جلد: زیگورات سیلک
 • بهار 1382 طراحی جلد: ترانه های غرجستان
 • تابستان 1382 طراحی جلد: نشریه مردم گیاه
 • پائیز 1382 راه اندازی مؤسسه فرهنگی ـ هنری دیسناد (ارائه خدمات و مشاوره در امور چاپ و راه اندازی سایت و تبلیغات رسانه ای):
  • طراحی سایت شرکت بازرگانی سُها
  • طراحی و مدیریت سایت زمستون
  • طراحی وب سایت شخصی احسان دلاویز
  • طراحی جلد و نظارت بر چاپ کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بندری ـ دریایی ایران (2 جلد)
  • همکاری با انتشارات مهر آریا (در زمینه انفورماتیک)
 • تابستان 1383 - بهار 1386 همکاری با شرکت پارسه هنر
 • 14/4/1386 تصادف رانندگی، پا از دایرة هستی بیرون نهاد
Register  |  Login